FILETS

Cod. 88  filets de Mahi Mahi sous vide 

 

Cod. 83/A  filets de Basa IQF

 

 Cod. 87  filets de mérou en plateau 500g.

 

Cod. 86 - Filets de grandes Sardines 

 

Cod. 87  filets de mérou IQF
Cod. 83 -  filets de Pangasio sous vide 

 

Cod. 65/bread Filets de Rouget pané  

 

Cod. 65   Filets de Rouget en plateau 500g.
 

 

Cod. 89  Filets de poisson rouge IQF

 

Cod. 83  filets de Pangasio IQF 

 

Cod. 89  Filets de poisson rouge IQF 

 

Cod. 89Filets de poisson rouge IQF 

 

Cod.93  -  Biftecks de Morue

 

Cod. 85/A  Filets de Sardines

 

Cod. 87  filet de mérou

 

Cod.92 Biftecks de Saumon
 

 

 
Cod.91 Biftecks de poisson Palombo
 

 

Cod.90  Biftecks de poisson épée

 

Cod.92 -  Biftecks de poisson Marlin

 

 

<<